HAMNEW.COM [ New Generation of Amateur Radio Operator] นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร
Hamnew.com

UTC Time


ตาราง วิทยุคลื่นสั้น BBC


 

Banner Exchange โฆษณา Tag


ว่าด้วยการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติไทย

เบอร์มงคล.ไทย
Bermongkhon.com

เบอร์มงคล เบอร์สวย ทำนายดวงชะตา
โหราศาสตร์ ดูดวง ชะตาชีวิต

Hamnew.com วิทยุสื่อสาร นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุซีบี เครื่องดำ เครื่องแดง เครื่องส้ม กสทช กรมไปรษณีย์โทรเลช แฮมนิว

Thaihostingservice.com
บริการจดทะเบียนโดเมน
รับฝากและออกแบบเว็บไซต์
รับวางเครื่องเซิร์ฟเว่อร์


Sponser

 

Internet of Things (IoT) คือการนำคลื่นความถี่
ไปใช้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมผ่านเคลือข่าย เพื่อ
อำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้ มุ้งเน้นด้านธุรกิจ
สมัครลงทะเบียนนามเรียกขานวิทยุ CB แบบสากล

ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด Himawari satellite

Source from : Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA)
Created by : Weather Monitoring Division ,TMD.
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้งาน RAST on The Beach ครั้งที่2
(ROB#2) ระยอง ได้สมบูรณ์แบบ เป็นความทรงจำที่ประทับใจไม่มีวันลืม
มีภาพสวยๆมาฝาก
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่าน
US FCC Amateur Radio Amateur Exam on The Beach จ.ระยอง
ทุกท่านครับ ผลการสอบ Tech = 4 / Gen = 6 / Extra 6
ผู้เข้าสอบ 30 ท่าน VE = 19 ท่าน
ภาพบรรยากาศงานวันเด็กของสำนักงาน กสทช. โดยศูนย์สายลม สอนให้น้องๆ ได้สื่อสารผ่านวิทยุคมนาคมกันค่ะ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ขอขอบคุณนักวิทยุสมัครเล่น ชมรม 32
บางบอน E20AG , ทีมอาสากู้ชีพวชิระพยาบาล, ทีมSTAFF สมาคม
นักวิทยุอาสาสมัคร VRA ,ทีมกู้ภัยบางพระและกู้ชีพสำเหร่ที่ร่วมประสาน
งานวิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางและดูแลความปลอดภัยให้กันักกีฬา
ในกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศลไทยซิกข์มินิมาราธอน ครั้งที่24 เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ณ ห้างสรรพสินค้า ดิโอลด์สยาม
กรุงเทพ โดยงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่สอบผ่าน
US FCC Amateur Radio Exam 6 มกราคม 2561 จังหวัด เชียงราย


งานวันวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3

เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป
เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นามเรียกขานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : HS1A, VR009, กส.9
นามเรียกขานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร : HS1C
นามเรียกขานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : HS1D

วันวิทยุสมัครเล่นโลก
ซึ่งถือเอาวันที่มีการก่อตั้ง International Amateur Radio Union (IARU)
ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2468

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2532

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประทวน รนยานนท์ รัฐมนตรีช่วย คมนาคม พร้อมด้วย
ด.ร.กิตติ อยู่โพธิ์ (HS1BE) รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ (HS1BF)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข รวมทั้ง คณะกรรมการบริการ ก.บ.ถ.
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเข้าเฝ้า เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขานสากล "HS1A"

เครดิต.HS1FVL

.

นักวิทยุสมัครเล่น : Amateur Radio Operator : Ham

"นักวิทยุสมัครเล่น" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "amateur radio operator" หมายถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต การ
เป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากรัฐบาลหรือจากผู้ที่มีอำนาจของแต่ละประเทศ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
สถานีของนักวิทยุสมัครเล่น สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้ รับอนุญาตเช่นเดียวกัน รวมทั้งใช้
ความถี่ ที่กำหนดให้เฉพาะกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น ซึ่งการใช้งาน จะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตนัก
วิทยุสมัครเล่นจะได้รับการกำหนดสัญญาณเรียกขาน เพื่อระบุตัวตน ในการติดต่อสื่อสารปัจจุบัน มีนักวิทยุสมัคร
เล่นทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน

คุณลักษณะทั่วไปของนักวิทยุสมัครเล่น
มีไม่กี่ประเทศที่ได้บันทึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิทยุสมัครเล่นไว้นอกจากจำนวนของนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
นักวิทยุสมัครเล่น ส่วนใหญ่ จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรปมี
เพียง 2 ประเทศ เท่านั้น ที่ไม่อนุญาต ให้ประชาชนทั่วไป เป็นนักวิทยุสมัครเล่น คือ เยเมน และเกาหลีเหนือใน
บาง ประเทศ ก็เป็นการยากที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับอนุญาต เนื่องจากค่าใบอนุญาต ที่สูงมากในบางประเทศ ก็ อนุญาตให้ชาวต่างชาติด้วย ซึ่งมีจำนวนน้อยที่นักวิทยุสมัครเล่น จะได้ รับอนุญาตใน หลายๆ ประเทศพร้อมกัน

***ข้อมูลจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


เมื่อกดเล่นแล้วต้องการขยายจอใหญ่ ให้คลิกขวา [Full Screen] ยกเลิกกด Esc เพื่อเข้าสู่จอเล็ก
 

คำค้นหาเช่น icom ic- , kenwood , yaesu
..


His Majesty The King of Spain CW Contest Rules 1159 UTC May 20-21, 2017
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ARRL has revised and updated its ?US Amateur Radio Bands? charts
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.60
ARRL EXPO at 2017 Hamvention? May 19, 20, and 21 2017
Jakarta DX Contest Rules For YB Station 13 May 2017 -> 10:00 UTC ? 22:00 UTC
กลุ่ม SOUTHERN THAILAND ARDF CLUB (STAC) ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๐
E29AJ CQ WW VHF Contest 2016
ทดสอบความพร้อมรอบสุดท้าย PSU.Wit NASA ARISS Contact 2016
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ได้จัดอบรมรอบพิเศษ เพื่อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้น
กิจกรรม RAST On The Beach ครั้งที่1 (ROB#1) จังหวัดระยอง สัญญาณเรียกขาน HS0AC/2
การยื่นเอกสารขอตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง E28AI
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA CQWW WPX CW Contest 2017 ,CW 27-28 May 2017
กำหนดการสอบและอบรมนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.60 จะมีการปล่อยบอลลูน 2 ลูกพร้อมกัน HS0J-11 และ HS0K-12
การอบรมรอบพิเศษเพื่อสอบรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
อนุมัติเทียบใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง FCC ขั้น Extra Class
ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจกรมนักวิทยุสมัครเล่น
จำนวนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศไทย 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง
พระราชดำรัสเกี่ยวกับการสื่อสารในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น พระราชทาน
คุณสงสัยไหมครับว่า call sign นักวิทยุสมัครเล่นประเทศไทย ทำไมต้องใช้ HS ด้วย
ผู้ขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ต้องมีสถานะเป
อยากให้มีบอร์ดๆคล้ายสถากาแฟ พูดคุย จิปาถะ ถามนอกเรื่อง หรือเรื่องอื่นๆ
วิทยุ QRP เขาเล่นกันอย่างไร
ทำไมต้องม้วนสายนำสัญญาณเป็นวงกลมก่อน
การทาสีสายอากาศมีผลกับสายอากาศอย่างไร
ผลการทดลองเกี่ยวกับฟ้าผ่า
เดอะสลิมจิม (Slim jim)
ประเดี๋ยว PA ก็เสียหรอก !
เรื่อง ฟรีพื้นที่รับฝากเว็บไซต์และโดเมน สำหรับกลุ่ม สมาคม ชมรม ศูนย์ควบคุมข่าย
คู่มือการใช้งาน Directadmin สำหรับฟรีเว็บไซต์ของ Hamnew.com
สายอากาศยากิ
อัตราการขยายของสายอากาศ (gain) กับลูกโป่ง
การปรับความยาวของสายอากาศ
ข้อดีและข้อเสียของวิทยุระบบ SSB (Single-sideband modulation)
Aluminum Numbers สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
EMI (electromagnetic interference)
DX CALLING FREQUENCIES
ท่านรู้จัก Q Code แล้วหรือ ?
RTTY BASIC
Baudot Code
เรื่องของ SSTV

ปฎิทินกิจกรรมทดสอบสัญญาณทางไกล DX ประจำเดือนนี้ อยากรู้ความถี่ไหนที่ออกอากาศ
เมื่อกดเข้าไปดูแต่ละกิจกรรมแล้วจะพบลิงก์ Recent DX Spots กดเลยครับ จะแสดงรายการออกกาศล่าสุดที่ความถี่ไหน โหมดอะไร ขอให้สนุกกับการติดต่อนะครับคุณรู้หรือไม่ ?
VR. ย่อมาจากคำว่า Volunteer Radio แปลว่าวิทยุอาสา
AR. ย่อมาจาก Amateur Radio แปลว่าวิทยุสมัครเล่น
 
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 3 มกราคม 2561
E25BRX [ข้อมูลจาก http://www.kaentong.com]
ข่าวสารรอบโลก
 


แบบทดสอบพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ใครที่สอบแล้วก็ลองลับสมองได้นะครับเผื่อคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว
หรือดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่

คู่มือผู้ใช้บริการวิทยุสมัครเล่น
ระเบียบนักวิทยุสมัครเล่น
แนวข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น
คู่มือนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

Voice Gateway Map
Thailand CTCSS Map

ประกาศผลอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นประจำปี
ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2561


 RAST ได้รับอนุญาตให้จัดสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง ปี 2561
 ความถี่วิทยุสมัครเล่นใหม่
Jakarta DX Contest 40m 13 พ.ค 2560
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA
วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 ทดสอบบอลลูน
   APRS ที่ความสูง 20กิโลเมตร เหนือพื้นดิน

ประกาศผลสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560rast.or.th


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมและสอบ
เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น จังหวัดอุทัยธานี
เปิดรับสมัครเพียง ๓๐๐ ท่านเท่านั้น
ประชาสัมพันธ์
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับอนุญาตให้จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเล่น ขั้นกลาง และพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงจาก
สำนักงาน กสทช. รายระเอียดตามประกาศในเอกสารแนบหนังสือรับรองให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย
(ขั้นกลางและขั้นสูง)


มีข้อมูลหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งได้ที่ info@hamnew.com หรือ ตู้ ปณ.111 ปณฝ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.0811223394

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นและแบบฟอร์มขออนุญาต (AR-01)

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2561
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทร. 022710151-60 ต่อ 718 / 026708888 / Call Center 1200 โทรสาร 022783993 , 022905233


 

HAMNEW.COM [ New Generation of Amateur Radio Operator] นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร
©Copyright HamNew.com and Design for FireFox screen size 1024x768 Email: info@hamnew.com จัดทำโดย E21NZC สายด่วนโทร.0811223394
เอกสารและบทความในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเอกสารเผยแพร่ ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้งานและเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิตเจ้าของบทความและเว็บไซต์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ