HAMNEW.COM [ New Generation of Amateur Radio Operator] นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร
Hamnew.com

UTC Time
ตาราง วิทยุคลื่นสั้น BBC


 

Banner Exchange โฆษณา Tag


ว่าด้วยการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติไทย

เบอร์มงคล.ไทย
Bermongkhon.com

เบอร์มงคล เบอร์สวย ทำนายดวงชะตา
โหราศาสตร์ ดูดวง ชะตาชีวิต

Hamnew.com วิทยุสื่อสาร นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุซีบี เครื่องดำ เครื่องแดง เครื่องส้ม กสทช กรมไปรษณีย์โทรเลช แฮมนิว


ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด Himawari satellite

Source from : Himawari satellite of Japan Meteorological Agency (JMA)
Created by : Weather Monitoring Division ,TMD.

นักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครเพื่อพระบิดา VR009/HS1Aจำนวน 136 ท่าน ได้รับอนุญาตจากสำนักพระราชวัง
ให้เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นกรณีพิเศษ
เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาสาสมัคร เพื่อพระบิดา VR009/HS1A
ขอเรียนเชิญนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ทุกกลุ่ม ทุกชมรม ทุกคลับสเตชั่น และทุกสมาคม ร่วมปฎิบัติหน้าที่อาสาสมัครเพื่อพระบิดา
ร่วมกัน
#HS1ABสนามหลวง


US Examination โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ 2017บรรยากาศงาน JARL, Tokyo Ham Fair 2017
ในวันแรกที่บูธของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - RAST ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมีการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประกาศ กสทช
เรื่องหลักเกฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ฉบับที่ 2 จัดโดย กสทช ในวันที่ 1-3 กันยายน 25603B2L Antenna Workshop #1 by HSCDA Club Station (E29AU / E2T) in Samutsakhon Province.


เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป
เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นามเรียกขานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : HS1A, VR009, กส.9
นามเรียกขานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร : HS1C
นามเรียกขานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : HS1D

วันวิทยุสมัครเล่นโลก
ซึ่งถือเอาวันที่มีการก่อตั้ง International Amateur Radio Union (IARU)
ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2468

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2532

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประทวน รนยานนท์ รัฐมนตรีช่วย คมนาคม พร้อมด้วย
ด.ร.กิตติ อยู่โพธิ์ (HS1BE) รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ (HS1BF)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข รวมทั้ง คณะกรรมการบริการ ก.บ.ถ.
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเข้าเฝ้า เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขานสากล "HS1A"

เครดิต.HS1FVL

.

นักวิทยุสมัครเล่น : Amateur Radio Operator : Ham

"นักวิทยุสมัครเล่น" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "amateur radio operator" หมายถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต การ
เป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากรัฐบาลหรือจากผู้ที่มีอำนาจของแต่ละประเทศ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
สถานีของนักวิทยุสมัครเล่น สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้ รับอนุญาตเช่นเดียวกัน รวมทั้งใช้
ความถี่ ที่กำหนดให้เฉพาะกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น ซึ่งการใช้งาน จะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตนัก
วิทยุสมัครเล่นจะได้รับการกำหนดสัญญาณเรียกขาน เพื่อระบุตัวตน ในการติดต่อสื่อสารปัจจุบัน มีนักวิทยุสมัคร
เล่นทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน

คุณลักษณะทั่วไปของนักวิทยุสมัครเล่น
มีไม่กี่ประเทศที่ได้บันทึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิทยุสมัครเล่นไว้นอกจากจำนวนของนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
นักวิทยุสมัครเล่น ส่วนใหญ่ จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรปมี
เพียง 2 ประเทศ เท่านั้น ที่ไม่อนุญาต ให้ประชาชนทั่วไป เป็นนักวิทยุสมัครเล่น คือ เยเมน และเกาหลีเหนือใน
บาง ประเทศ ก็เป็นการยากที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับอนุญาต เนื่องจากค่าใบอนุญาต ที่สูงมากในบางประเทศ ก็ อนุญาตให้ชาวต่างชาติด้วย ซึ่งมีจำนวนน้อยที่นักวิทยุสมัครเล่น จะได้ รับอนุญาตใน หลายๆ ประเทศพร้อมกัน

***ข้อมูลจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


เมื่อกดเล่นแล้วต้องการขยายจอใหญ่ ให้คลิกขวา [Full Screen] ยกเลิกกด Esc เพื่อเข้าสู่จอเล็ก
 

คำค้นหาเช่น icom ic- , kenwood , yaesu
..


17 พย.60 สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมบรรยายเกี่ยวกับการใช้คลื
เสาร์ที่ 2 ธ ค 60 สมาคมฯสุพรรณ อบรมและสอบโรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
คำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เรื่องการขึ้นทะเบียนโดรน
VRA ได้ทำการติดตั้งและปรับปรุงสถานีทวนสัญญาณ เพื่อเตรียมใช้ประสานงานภายในพื้นที่
กวางอีเล็คทรอนิคส์ ให้การสนับสนุนวิทยุสื่อสารสายอากาศ ในงานพิธีถวายพระเพลิง
การจัดสรรความถี่วิทยุคมนาคม เป็นไปตาม ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ศูนย์ควบคุมข่ายกรุงเทพ HS1AB ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าพระพนม กรอบพุดซา
บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด สนับสนุนวิทยุสื่อสาร icom IC-910H ให้แก่ HS0AC
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่องการยื่นคำขอเทียบประกาศนียบัตร
คณะกรรมการสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา อีสานบ้านลุง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ผู้สอบผ่าน วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 60
เชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร/ คลับเสตชั่น/ชมรม เข้าร่วมประชุม
การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561
สำนักงาน กสทช.จัดกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่9
ตัวแทนสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA เข้าร่วมซ้อมแผนบูรณาการข่ายสื่อสารในสถานการณ์
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA เรื่อง ขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมถวายพระพร
สมาคมกู้ภัยทางหลวงนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ สำนักงาน กสทช. บนเสื้อสะท้อนแสง บัตรแสดงตน
สำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้เพิ่มจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครเพื่อพระบิดา
ขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ
การแข่งขัน RSGB IOTA 29 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2017
3D2SE Viti Levu Island
กสทช.สนธิกำลัง 3 ฝ่าย บุกจับร้านขาย วถ. กลางเมืองแม่ริม เชียงใหม่
RAST ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน Jakarta Amateur Radio Fair 2017
ประกาศผลสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
IARU HF World Championship 2017 20m and 80m
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA เชิญร่วมภารกิจร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร อำนวยความสะดวก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA การจำหน่ายใบสมัครสอบขั้นต้น กรุงเทพ
ปรับปรุงสถานี E28AI โดยทีมงานป๋าน้อย HS?KQR
Congrats to HS5NMF Dee Dees winner SOAB in CQWW SSB 2015 Asean (South East Asia)
ทีมงานสร้างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น JAISAT1 นำ Linear transponder มาสาธิต
ใบอนุญาติใช้ Linear transponder ที่ใช้กับดาวเทียม HS0J ออกให้กับทางสมาคม RAST
สมาคมวิทยุสมัครเล่นมาเลเซีย (MARTS) เยี่ยมชม สำนักงาน กสทช. ปรึกษาหารือ...
Samuel F.B. Morse Sent the First Telegraphic Message May 24, 1844
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA 27-28 May 2017
สำนักงาน กสทช.เขต๑ (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร บริการนอกพื้นที
His Majesty The King of Spain CW Contest Rules 1159 UTC May 20-21, 2017
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ARRL has revised and updated its ?US Amateur Radio Bands? charts
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.60
ARRL EXPO at 2017 Hamvention? May 19, 20, and 21 2017คุณรู้หรือไม่ ?
VR. ย่อมาจากคำว่า Volunteer Radio แปลว่าวิทยุอาสา
AR. ย่อมาจาก Amateur Radio แปลว่าวิทยุสมัครเล่น
 
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
E24YCT [ข้อมูลจาก http://www.kaentong.com]
ข่าวสารรอบโลก
 


แบบทดสอบพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ใครที่สอบแล้วก็ลองลับสมองได้นะครับเผื่อคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว
หรือดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่

คู่มือผู้ใช้บริการวิทยุสมัครเล่น
ระเบียบนักวิทยุสมัครเล่น
แนวข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น
คู่มือนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

Voice Gateway Map
Thailand CTCSS Map

ประกาศผลอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นประจำปี
ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2560


 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้เพิ่มจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครเพื่อพระบิดา
 การแข่งขัน RSGB IOTA 29 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2017
 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ
 3D2SE Viti Levu Island
His Majesty The King of Spain CW Contest Rules 1159 UTC May 20-21 2017
Jakarta DX Contest 40m 13 พ.ค 2560
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA
วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 ทดสอบบอลลูน
   APRS ที่ความสูง 20กิโลเมตร เหนือพื้นดิน

ประกาศผลสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560


มีข้อมูลหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งได้ที่ info@hamnew.com หรือ ตู้ ปณ.111 ปณฝ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.0811223394

กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560
- กำหนดการสอบ ฉบับที่1
- กำหนดการสอบ ฉบับที่2 เพิ่มเติม

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นและแบบฟอร์มขออนุญาต (AR-01)

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2561
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทร. 022710151-60 ต่อ 718 / 026708888 / Call Center 1200 โทรสาร 022783993 , 022905233

 

HAMNEW.COM [ New Generation of Amateur Radio Operator] นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร
©Copyright HamNew.com and Design for FireFox screen size 1024x768 Email: info@hamnew.com จัดทำโดย E21NZC สายด่วนโทร.0811223394
เอกสารและบทความในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเอกสารเผยแพร่ ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้งานและเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิตเจ้าของบทความและเว็บไซต์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ