HAMNEW.COM [ New Generation of Amateur Radio Operator] นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร
Hamnew.com

GMT / UTC Time 

Banner Exchange โฆษณา Tag


ว่าด้วยการใช้ การชัก
หรือการแสดงธงชาติไทย

เบอร์มงคล.ไทย
Bermongkhon.com

เบอร์มงคล เบอร์สวย ทำนายดวงชะตา
โหราศาสตร์ ดูดวง ชะตาชีวิต

Hamnew.com วิทยุสื่อสาร นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุซีบี เครื่องดำ เครื่องแดง เครื่องส้ม กสทช กรมไปรษณีย์โทรเลช แฮมนิว

.

ภาพบรรยากาศสอบขั้นกลาง รวบรวมจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนสมาชิก
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมย์ RAST จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 21/5/2017

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมย์ RAST จัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 21/5/2017

เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป
เรื่องมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นามเรียกขานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช : HS1A, VR009, กส.9
นามเรียกขานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร : HS1C
นามเรียกขานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : HS1D

วันวิทยุสมัครเล่นโลก
ซึ่งถือเอาวันที่มีการก่อตั้ง International Amateur Radio Union (IARU)
ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2468

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2532

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประทวน รนยานนท์ รัฐมนตรีช่วย คมนาคม พร้อมด้วย
ด.ร.กิตติ อยู่โพธิ์ (HS1BE) รองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ (HS1BF)
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความถี่วิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข รวมทั้ง คณะกรรมการบริการ ก.บ.ถ.
คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเข้าเฝ้า เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ชั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขานสากล "HS1A"

เครดิต.HS1FVL

.

นักวิทยุสมัครเล่น : Amateur Radio Operator : Ham

"นักวิทยุสมัครเล่น" ภาษาอังกฤษเรียกว่า "amateur radio operator" หมายถึง บุคคลที่ได้รับใบอนุญาต การ
เป็นนักวิทยุสมัครเล่นจากรัฐบาลหรือจากผู้ที่มีอำนาจของแต่ละประเทศ นักวิทยุสมัครเล่นจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
สถานีของนักวิทยุสมัครเล่น สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้ รับอนุญาตเช่นเดียวกัน รวมทั้งใช้
ความถี่ ที่กำหนดให้เฉพาะกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น ซึ่งการใช้งาน จะต้องเป็นตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตนัก
วิทยุสมัครเล่นจะได้รับการกำหนดสัญญาณเรียกขาน เพื่อระบุตัวตน ในการติดต่อสื่อสารปัจจุบัน มีนักวิทยุสมัคร
เล่นทั่วโลกประมาณ 3 ล้านคน

คุณลักษณะทั่วไปของนักวิทยุสมัครเล่น
มีไม่กี่ประเทศที่ได้บันทึกเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักวิทยุสมัครเล่นไว้นอกจากจำนวนของนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น
นักวิทยุสมัครเล่น ส่วนใหญ่ จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไทย เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรปมี
เพียง 2 ประเทศ เท่านั้น ที่ไม่อนุญาต ให้ประชาชนทั่วไป เป็นนักวิทยุสมัครเล่น คือ เยเมน และเกาหลีเหนือใน
บาง ประเทศ ก็เป็นการยากที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับอนุญาต เนื่องจากค่าใบอนุญาต ที่สูงมากในบางประเทศ ก็ อนุญาตให้ชาวต่างชาติด้วย ซึ่งมีจำนวนน้อยที่นักวิทยุสมัครเล่น จะได้ รับอนุญาตใน หลายๆ ประเทศพร้อมกัน

***ข้อมูลจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


เมื่อกดเล่นแล้วต้องการขยายจอใหญ่ ให้คลิกขวา [Full Screen] ยกเลิกกด Esc เพื่อเข้าสู่จอเล็ก
 

คำค้นหาเช่น icom ic- , kenwood , yaesu
..


สำนักงาน กสทช.จัดกิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่9
ตัวแทนสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA เข้าร่วมซ้อมแผนบูรณาการข่ายสื่อสารในสถานการณ์
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA เรื่อง ขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมถวายพระพร
สมาคมกู้ภัยทางหลวงนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ สำนักงาน กสทช. บนเสื้อสะท้อนแสง บัตรแสดงตน
สำนักงาน กสทช.เขต 4 (สงขลา) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้เพิ่มจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครเพื่อพระบิดา
ขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ
การแข่งขัน RSGB IOTA 29 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2017
3D2SE Viti Levu Island
กสทช.สนธิกำลัง 3 ฝ่าย บุกจับร้านขาย วถ. กลางเมืองแม่ริม เชียงใหม่
RAST ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน Jakarta Amateur Radio Fair 2017
ประกาศผลสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ประจำปี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
IARU HF World Championship 2017 20m and 80m
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA เชิญร่วมภารกิจร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร อำนวยความสะดวก
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA การจำหน่ายใบสมัครสอบขั้นต้น กรุงเทพ
ปรับปรุงสถานี E28AI โดยทีมงานป๋าน้อย HS?KQR
Congrats to HS5NMF Dee Dees winner SOAB in CQWW SSB 2015 Asean (South East Asia)
ทีมงานสร้างดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น JAISAT1 นำ Linear transponder มาสาธิต
ใบอนุญาติใช้ Linear transponder ที่ใช้กับดาวเทียม HS0J ออกให้กับทางสมาคม RAST
สมาคมวิทยุสมัครเล่นมาเลเซีย (MARTS) เยี่ยมชม สำนักงาน กสทช. ปรึกษาหารือ...
Samuel F.B. Morse Sent the First Telegraphic Message May 24, 1844
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA 27-28 May 2017
สำนักงาน กสทช.เขต๑ (กรุงเทพมหานคร) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร บริการนอกพื้นที
His Majesty The King of Spain CW Contest Rules 1159 UTC May 20-21, 2017
สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผลการอบรมและสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ARRL has revised and updated its ?US Amateur Radio Bands? charts
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค.60
ARRL EXPO at 2017 Hamvention? May 19, 20, and 21 2017
Jakarta DX Contest Rules For YB Station 13 May 2017 -> 10:00 UTC ? 22:00 UTC
กลุ่ม SOUTHERN THAILAND ARDF CLUB (STAC) ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี ๒๕๖๐
E29AJ CQ WW VHF Contest 2016
ทดสอบความพร้อมรอบสุดท้าย PSU.Wit NASA ARISS Contact 2016
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ได้จัดอบรมรอบพิเศษ เพื่อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้น
กิจกรรม RAST On The Beach ครั้งที่1 (ROB#1) จังหวัดระยอง สัญญาณเรียกขาน HS0AC/2
การยื่นเอกสารขอตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง E28AI
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA CQWW WPX CW Contest 2017 ,CW 27-28 May 2017
กำหนดการสอบและอบรมนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560
ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ค.60 จะมีการปล่อยบอลลูน 2 ลูกพร้อมกัน HS0J-11 และ HS0K-12
การอบรมรอบพิเศษเพื่อสอบรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
อนุมัติเทียบใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง FCC ขั้น Extra Class

APRS Thailand data base


 


คุณรู้หรือไม่ ?
VR. ย่อมาจากคำว่า Volunteer Radio แปลว่าวิทยุอาสา
AR. ย่อมาจาก Amateur Radio แปลว่าวิทยุสมัครเล่น
 
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
E24YCT [ข้อมูลจาก http://www.kaentong.com]
ข่าวสารรอบโลก
 


แบบทดสอบพนักงานนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ใครที่สอบแล้วก็ลองลับสมองได้นะครับเผื่อคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว
หรือดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษารายละเอียดเบื้องต้นได้ที่นี่

คู่มือผู้ใช้บริการวิทยุสมัครเล่น
ระเบียบนักวิทยุสมัครเล่น
แนวข้อสอบนักวิทยุสมัครเล่น
คู่มือนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

Voice Gateway Map
Thailand CTCSS Map

ประกาศผลอบรมและสอบนักวิทยุสมัครเล่นประจำปี
ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2560

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560


 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้เพิ่มจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครเพื่อพระบิดา
 การแข่งขัน RSGB IOTA 29 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2017
 ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ
 3D2SE Viti Levu Island
His Majesty The King of Spain CW Contest Rules 1159 UTC May 20-21 2017
Jakarta DX Contest 40m 13 พ.ค 2560
E2X @E28AC Contest Station by HSDXA
วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 ทดสอบบอลลูน
   APRS ที่ความสูง 20กิโลเมตร เหนือพื้นดิน

ประกาศผลสอบนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560

กำหนดการสอบ US FCC Amateur Radio License Exam

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. (35 ที่นั่ง)
รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น. (35 ที่นั่ง)
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ นนทบุรี (ห้องสอบ 4202)
แผ่นที่การเดินทาง http://www.rpu.ac.th/contact.php

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบที่
http://www.e21eic.net/eic_usexam/usexindex.php

ความถี่ประสานงาน 144.9375 MHz


การแข่งขัน RSGB IOTA 29 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2017ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง
ขอให้เพิ่มจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครเพื่อพระบิดา
ในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญชวนนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางความถี่วิทยุ
เนื่องใน วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล HS1C3D2SE Viti Levu Island

 

มีข้อมูลหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ส่งได้ที่ info@hamnew.com หรือ ตู้ ปณ.111 ปณฝ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร.0811223394

กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560
- กำหนดการสอบ ฉบับที่1
- กำหนดการสอบ ฉบับที่2 เพิ่มเติม

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่นและแบบฟอร์มขออนุญาต (AR-01)

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ประจำปี 2560
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โทร. 022710151-60 ต่อ 718 / 026708888 / Call Center 1200 โทรสาร 022783993 , 022905233

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

 

HAMNEW.COM [ New Generation of Amateur Radio Operator] นักวิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร
©Copyright HamNew.com and Design for FireFox screen size 1024x768 Email: info@hamnew.com จัดทำโดย E21NZC สายด่วนโทร.0811223394
เอกสารและบทความในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นเอกสารเผยแพร่ ดังนั้นผู้ที่นำไปใช้งานและเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิตเจ้าของบทความและเว็บไซต์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ